Filozofie

Tradiční čínská medicína (dále jen TČM) je jedinečný léčebný systém starý téměř 5000 let. Číňané věří, že tajemství zdraví spočívá v nás a v prostředí, které nás obklopuje. Čínská medicína se tak věnuje nejen osobnímu zdraví člověka, ale také jeho psychickému a fyzickému stavu a jeho stravě.

Kořeny TČM jsou ve starodávné čínské filozofii, jejíž pilíři jsou tzv. „Teorie o Jinu a Jangu“ a „Učení o pěti prvcích“.

TČM bere člověka jako nedílnou součást přírody a proto veškeré její zákony projevující se mimo člověka platí stejně i v jeho nitru . Vycházejíc z tohoto pohledu na zdraví člověka pak ovlivňuje nemoc, neboli patologickou nerovnováhu Jinu a Jangu a nesoulad činnosti mezi orgány.


Teorie pěti prvků

Teorie pěti prvků společně s teorií jin a jang představují filozofické základy tradiční čínské medicíny. Popisují vše, co existuje ve vesmíru a kosmu, a tudíž i člověka, který je součástí přírody a podléhá jejím zákonům. Podle teorie pěti prvků popisuje dřevo, oheň, země, kov a voda všechno, co se ve vesmíru nachází. Každý z těchto prvků vykazuje určité vlastnosti. zároveň však prvky na sebe vzájemně působí a jsou ve stavu neustálého pohybu a změny

Teorie pěti prvků popisuje všechny cyklicky se opakující přírodní jevy: roční období, části dne či životní období. Jeden z pěti prvků lze rovněž přiřadit k tělesným orgánům, emocím, barvám apod.

© Sluníčko ozdravné centrum 2016