Meditace

O meditacích má mnoho lidí zkreslenou předtavu. Mají pocit, že je to něco, co je příliš složité a nepochopitelné, něco co je jen pro vyvolené, osvícené a nebo naopak pro naprosto ulítlé jedince. Ale meditace je dostupná a blahodárná pro každého z nás.

Meditace je jen učení se, jak najít cestu do svého nitra.

Smyslem meditace je otevření se sobě samému - spojení se s podstatou svého srdce.

Cílem meditace je zklidnění mysli, kdy se nám v hlavě nepromítají žádné myšlenky a snažíme soustředit se na jeden bod (např. dýchání). V tomto stavu vědomí dochází k mentálnímu otevření a získání vhledu do podstaty mysli (ať ve smyslu lidské existence nebo do osobních záležitostí).

Ozdravné centrum SLUNÍČKO pořádá různé akce a setkání s cílem vnitřního růstu i ve spojení s meditacemi.

Pořádané akce SLUNÍČKA naleznete na Facebooku.